Legislatie DDD

Ne tratăm clienții ca o familie, din 2014

Legislatia serviciilor DDD, legi DDD

Pachetele de servicii ale Companiei noastre se adresează persoanelor fizice și juridice (cu domeniu de activitate alimentar și non-alimentar), cât și instituțiilor publice de stat.

Care sunt legile ce prevad obligativitatea prestarii de servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

Conform legislației în vigoare, prestarea serviciilor de dezinsectie și deratizare este OBLIGATORIE pentru toți agenții economici, iar periodicitatea lucrărilor este reglementată de OMS 119/2014, ART.50, literele a) si b) si ANRSC prin Ordinul 82/ 2015 (articolele 105 și 106), astfel:

 • Pentru unitățile sanitare (spitale, policlinici, etc), dezinsecția se prestează ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată pe lună, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 3 luni.
 • Pentru segmentul non-alimentar (școli, grădinițe, licee, primării, hoteluri, regii autonome, etc), dezinsecția se prestează ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 3 luni, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.
 • Pentru societățile cu capital privat, conform legislației în vigoare, prestarea serviciilor de dezinsectie și deratizare este OBLIGATORIE pentru toți agenții economici, iar periodicitatea lucrărilor este reglementată tot de ANRSC prin Ordinul 82/ 2015 (articolele 105 și 106), la fel ca la instituțiile publice de stat.
 • Firmele care nu efectuează operațiuni de dezinsectie, dezinfectie și deratizare (d.d.d.) riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 8.000 lei, prevăzute în HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.
 • Care este cadrul legislativ ce prevede obligativitatea prestarii serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Romania?

  În Romania, prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare este reglementată prin mai multe legi și regulamente, care se aplică în funcție de specificul activității sau sectorul în care se desfășoară prestarea serviciilor, cum ar fi:

 • Legea Sanatatii Publice nr. 95/2006 – aceasta lege stabilește obligația de a asigura condiții de igienă în locurile publice și private.
 • Ordinul nr. 2.575/2009 pentru aprobarea Normelor de igienă în unitățile de alimentație publică – acest ordin stabilește normele de igienă în unitățile de alimentație publică, inclusiv obligația de a efectua dezinsectie și dezinfectie.
 • Legea nr. 196/2003 privind protectia si paza animalelor – aceasta lege stabilește obligația de a preveni răspândirea și controlul dăunătorilor și infestațiilor de animale, inclusiv prin deratizare.
 • Legea nr. 307/2006 privind clădirile – aceasta lege stabilește obligația proprietarilor de clădiri de a asigura condiții de igienă și siguranță în clădiri.
 • Legea nr. 458/2002 privind accesul la informație – aceasta lege asigură accesul la informație despre serviciile de dezinsectie, dezinfectie și deratizare, precum și despre produsele utilizate în acest sens.
 • Ordinul nr. 190/2009 privind aprobarea Normelor sanitare privind activitatea de deratizare, dezinsectie și dezinfectie – acest ordin stabilește normele sanitare pentru activitatea de deratizare, dezinsectie și dezinfectie și obligațiile operatorilor economici în acest domeniu.
 • Legea nr. 343/2007 privind protecția mediului – aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul utilizării de produse de dezinsectie și dezinfectie care pot avea impact asupra mediului.
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul efectuării serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în clădiri sau la nivel de construcție.
 • Legea nr. 39/2003 privind protecția și siguranța muncii – aceasta lege poate fi aplicabilă în cazul prestării serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare de către angajați sau prestatori.

Care sunt organismele sau autoritățile care pot controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare?

În România, există mai multe organisme sau autorități care pot controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare:

 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – acesta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în caz de situații de urgență sau dezastre naturale.
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în cazul unităților care desfășoară activități în domeniul alimentar sau în cazul unităților care desfășoară activități cu animale.
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Mediului – aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în cazul utilizării de produse care pot avea impact asupra mediului.
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă – aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în ceea ce privește respectarea legilor privind protecția și siguranța muncii.
 • Politia – aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în cazul încălcării unor legi sau regulamente.
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în cazul încălcării drepturilor consumatorilor.
 • Autoritatea Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – aceasta poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în cazul în care se utilizează produse radioactive sau în cazul în care sunt implicate activități nucleare.
 • Autorități locale precum primării sau consilii județene – acestea pot controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în cazul în care acestea sunt efectuate în spații publice administrate de acestea.
 • Politia Locala – politia locala are dreptul legal de a verifica daca au fost efectuate servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in cadrul activitatilor sale de verificare a conformitatii cu normele si regulamentele legale in vigoare.
 • Directia de Sanatate Publica (DSP) poate controla prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie și deratizare, deoarece acestea sunt legate de sănătatea publică și pot avea un impact asupra stării de sănătate a populației. DSP poate verifica dacă prestatorii de servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare respectă standardele și regulile sanitare și de siguranță, precum și dacă utilizează produse și tehnici adecvate pentru acest tip de servicii.
 • Care sunt sanctiunile neîndeplinirii obligației de a presta servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în România

  În cazul neîndeplinirii obligației de a presta servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în România, consecințele variază în funcție de sectorul de activitate și de natura subiectului obligat:

  • Agent economic din domeniul alimentar: acesta poate fi sancționat de autoritățile sanitare pentru nerespectarea normelor de igienă și poate pierde autorizația de funcționare.
  • Unități sanitare private: pot fi sancționate financiar sau prin alte măsuri administrative de către autoritățile competente, pot pierde autorizația de funcționare sau pot suferi prejudicii la nivelul imaginii publice și a reputației.
  • Unități sanitare de stat: pot fi sancționate financiar sau prin alte măsuri administrative, pot fi subiectul unor controale mai frecvente și mai stricte din partea autorităților competente și pot suferi prejudicii la nivelul imaginei publice și a reputației. În ambele cazuri, neîndeplinirea obligației de a presta servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare poate avea consecințe negative asupra sănătății pacienților și a personalului medical, precum și asupra mediului și a siguranței în unitate. De aceea, este important ca toate unitățile sanitare, indiferent dacă sunt private sau de stat, să îndeplinească obligația de a presta aceste servicii în mod regulat și eficient.
  • Agent economic din afara domeniului alimentar și sanitar: poate fi sancționat de către autoritățile competente pentru încălcarea normelor privind protecția mediului și sănătatea publică.
  • Instituții publice de stat: pot fi sancționate financiar sau prin alte măsuri administrative, în funcție de regulamentele și legile aplicabile.
  • Asociații de proprietari: pot fi sancționate pentru încălcarea obligațiilor privind întreținerea și igiena în imobil, conform legii.
  • Persoane fizice: pot fi sancționate pentru încălcarea obligațiilor privind igiena și protecția mediului în care locuiesc.

  În general, neîndeplinirea obligației de a presta servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare poate avea consecințe negative asupra sănătății publice și a mediului, precum și consecințe juridice și financiare pentru subiectul obligat.

  Este important să se respecte aceste condiții, deoarece acestea garantează calitatea serviciilor prestate, siguranța personalului și a clienților, precum și protejarea mediului și a sănătății publice.

  Dincolo de obligativitatea efectuării periodice a procedurilor d.d.d., asigurarea unui mediu igienizat atât pentru angajați cât și pentru clienți reprezintă o necesitate și o dovadă de respect atât pentru ei cât și pentru mediul înconjurător.

  MODALITATI DE PLATA

  Persoane Fizice:

  • Cash la momentul prestării serviciilor sau transfer bancar;

  Persoane Juridice:

  • Cash;
  • Transfer bancar cu termene negociate contractual între 5 și 14 de zile;

  INTREBARI FRECVENTE

  La ce interval de timp este obligatoriu să fie prestate serviciile de deratizare, dezinsectie și dezinfectie?

  • Conform legislației în vigoare, pentru societățile cu domeniu de activitate alimentație publică prestarea serviciilor d.d.d. este obligatorie ori de câte ori este nevoie dar nu la un interval de timp mai mare de o lună pentru dezinsectie și dezinfectie, respectiv nu mai rar de o dată la 3 luni pentru deratizare. Pentru societățile care nu sunt în domeniul alimentar, intervențiile se pot efectua o dată la 3 luni, pentru dezinsectie și dezinfectie, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.

  Cine îmi poate solicita dovada prestării serviciilor d.d.d.? Autoritățile care pot solicita documente care să ateste prestarea serviciilor d.d.d sunt:

  • Direcția sanitară veterinară (DSV)
  • Direcția de sănătate publică (SANEPID)
  • Primăria
  • Poliția
  • Garda de mediu

  Care este perioada de timp pe care poate fi încheiat un contract cu o firmă de deratizare/ dezinsectie/ dezinfectie?

  • Contractele se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adițional, de comun acord. Prețul contractului poate fi negociat. În această situație, noul tarif va fi comunicat beneficiarului prin act adițional.

  Ce tarife sunt practicate in mod normal de o firma de deratizare/dezinsectie/dezinfectie?

  • Tarifele sunt stabilite în funcție de mai mulți factori: gradul de infestare la momentul intervenției, suprafața pe care urmează să se presteze serviciile, substanțele folosite, etc.

  Contracventii si sanctiuni:

  Sunt primite in caz de nerespectare a legistlatiei privind serviciile D.D.D. si se regasesc in urmatoare articole din Legea nr. 344/din 31 mai 2002:

  • ART. 11: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei: d) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei si deratizarii;
  • ART. 13: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei: m) neasigurarea, in sediul persoanelor juridice si in anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuarii operatiunilor de mentinere a starii de curatenie, a operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, dupa caz, precum si a indepartarii reziduurilor solide in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;
  • CAP. 7: Contraventii la normele privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile:
  • ART. 18: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 100.000 lei: f) neasigurarea de catre persoanele juridice a aprovizionarii cu materiale necesare curateniei, dezinfectiei, dezinsectiei si deratizarii. p) neasigurarea functionarii in permanenta a spatiilor frigorifice din unitatile alimentare, neasigurarea controlului si inregistrarii temperaturii si neintretinerea acestor spatii prin efectuarea periodica a reparatiilor necesare, a igienizarii, a dezinsectiei si, dupa caz, a deratizarii.
  • ART. 24: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000 la 750.000 lei: n) neasigurarea, in unitatile alimentare, a conditiilor de igiena în cursul productiei, prepararii, depozitarii, transportului, servirii si desfacerii alimentelor prin operatiuni de curatare, dezinsectie si deratizare si neasigurarea dotarii si aprovizionarii unitatilor alimentare, dupa necesitate, cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spalare, dezinsectie si deratizare.
  • CAP. 11: Contraventii la normele privind organizarea si functionarea institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor:
  • ART. 32: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei: g) neasigurarea aprovizionarii permanente a unitatilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si a taberelor de odihna cu utilaje, materiale si substante necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea dezinfectiei si dezinsectiei; Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 03 iulie 1997 Norme de igiena la unitatile de folosinta publica:
  • ART. 52: Curatarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii: a) Curatarea si dezinfectia: b) Dezinsectia periodica se va face la intervale prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor.
  • ART. 53: Unitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utilaje si materialele necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare. Regulament de organizare si functionare a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in municipiul BRASOV il gasiti in urmatorul proiect de lege aprobat de Primaria Muncipiului Brasov. Proiect Lege semnat in 4 februarie, 2013 principalele articolele la care se cere o lectura mai atenta sunt:
  • ART. 6: Care se refera la Gestiunea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
  • ART. 7: Sectiunea a 2-a – Accesul la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
  • ART. 13: Asigurarea serviciillor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie si tratamente fitosanitare si conditiile de functionare;
  • ART. 18: Toate produsele folosite pentru efectuarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sanatatii, iar cele pentru tratamentele fitosanitare vor fi avizate de Ministerul Agriculturii;
  • ART. 19: Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite, unitatile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, institutiile publice, precum si unitatile care detin terenuri si constructii, sunt obligate sa efectueze serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in conditiile prevazute in prezentul regulament;
  • ART. 24-25: Drepturile si obligatiile operatorului de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;
  • ART. 26-27: Drepturile si obligatiile utilizatorilor de servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare;